• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.RS
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  244 Number of all theses in local repository:  244 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj nošenja školske torbe na spaciotemporalne parametre hoda djece različitog nivoa fizičke aktivnosti Laštro, Dijana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Privatizacija i radničke borbe na evropskoj periferiji:primjer industrijskih giganata u Bosni i Hercegovini 1989-2020. Pepić,Anđela Univerzitet u Banjoj Luci  -  2022
Sorpcija i degradacija nikosulfurona u zemljištu Sunulahpašić, Amer Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2022
Uticaj polifenola iz ekstrakta kore nara na kardiometaboličke parametre kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 Grabež, Milkica Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Radioterapija karcinoma lijeve dojke u dubokom udisaju nakon poštedne operacije : redukcija doze na organe od rizika Jaroš, Dražan Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Uticaj hemodinamskih parametara na cerebralnu oksimetriju kod karotidnih endarterektomija Milošević, Dragan Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
BEZBJEDNOST IZOLACIONIH APARATA PRI EKSPANZIJI KOMPRIMOVANOG MEDICINSKOG VAZDUHA Majstorović, Aleksandar Univerzitet u Banjoj Luci  -  Mašinski fakultet 2022
Бактерије као патогени стрних жита у Србији Кнежевић, Татјана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2022
Razvoj scenarija održivog razvoja procesne industrije u smislu odgovora na klimatske promjene na primjeru Bosne i Hercegovine Djordje Vojinović Univerzitet u Banjoj Luci  -  Tehnološki fakultet 2022
UTICAJ DODATKA BILJNOG EKSTRAKTA NA SVOJSTVA PRIRODNOG OMOTAČA I ODRŽIVOST DOMAĆE FERMENTISANE KOBASICE Ana Velemir Univerzitet u Banjoj Luci  -  Tehnološki fakultet 2022
UTICAJ TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA MLJEVENJA PŠENICE NA SVOJSTVA I KVALITET TIPSKIH I NAMJENSKIH BRAŠNA Nataša Lakić Karalic Univerzitet u Banjoj Luci  -  Tehnološki fakultet 2022
Палеографске и језичке особине Силоановог четворојеванђеља (14. вијек) Вера Б. Чолаковић Filološki fakultet 2022
Značaj ekspresije ABC proteina, survivina i Bcl-2 kod difuznog B - krupnoćelijskog ne - Hočkin limfoma u nastanku rezistencije na hemioterapiju Mandić, Danijela Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Uticaj intenzivne edukacije na prekid pušenja pacijenata podvrgnutih planiranom hirurškom zahvatu Domić, Anto Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Uloga oksidativnog stresa u nastanku cervikalne intraepitelne neoplazije i invazivnog karcinoma grlića materice Asotić, Amir Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Утицај базичних особина личности и хормонске стимулације на исход вантјелесне оплодње Телебак, Даниела Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Prediktivni značaj vaskularnog endotelnog faktora rasta i matriks metaloproteinaze u razvoju dehiscencije niskih kolorektalnih anastomoza kod bolesnika liječenih neoadjuvantnom radioterapijom Đeri, Jugoslav Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Prognostička vrijednost arterijskog krvnog pritiska u predikciji hipertrofije lijeve komore miokarda kod pacijenata na hemodijalizi Mušanović, Adnan Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Značaj mikropulsne laser trabekuloplastike u liječenju primarnog glaukoma otvorenog ugla Muhamedagić, Lejla Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Uporedna procjena dejstva dentalnih lakova na remineralizaciju početnih karioznih lezija gleđi stalnih zuba Knežević, Ranka Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Значај ELISA, Immunoblot теста, хемокина CXCL13 и Real - time PCR у дијагностици лајмске неуроборелиозе Рогановић, Татјана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Нови приступ повећању енергетске ефикасности система напајања Петровић, Драгана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Elektrotehnički fakultet 2022
Program prevencije verbalnog nasilja nad i među učenicima-eksperimentalna provjera Lozić, Semko Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2022
Образовно-васпитни ефекти контекстуалног учења у настави Спасојевић, Влатка Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2022
Механизам флокулације лимонита дјеловањем површински активних једињења, натријум олеата и полиакриламида Танкосић, Љиљана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Rudarski fakultet 2022