• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.RS
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  157 Number of all theses in local repository:  157 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Existence and Solution Methods for Stackelberg Equilibria in the (r|p) Hub-Centroid Problem Under the Price War Димитрије Д. Чвокић Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2021
МОДЕЛИРАЊЕ ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ПОДРШКЕ МЕНАЏМЕНТУ ПРЕДУЗЕЋА Галић, Слађенко Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2021
ИЗБОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У ФУНКЦИЈИ РАНОГ УПОЗОРЕЊА НА ФИНАНСИЈСКЕ НЕПРИЛИКЕ ПРЕДУЗЕЋА Видимлић, Селма Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2021
КРЕИРАЊЕ КРЕДИТНЕ ПОЛИТИКЕ БАНАКА У ФУНКЦИЈИ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Ћурић, Предраг Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
КРЕИРАЊЕ КРЕДИТНЕ ПОЛИТИКЕ БАНАКА У ФУНКЦИЈИ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Ћурић, Предраг Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Uticaj primjene biostimulatora na komponente prinosa i kvalitet ploda paradajza(Lycopersicon esculentum Mill.)proizvedenog u zaštićenom prostoru Klokić Izudin Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2020
Ispitivanje različitih mehanizama zatvaranja postekstrakcionog prostora u toku terapije fiksnim ortodontskim aparatima Umićević - Davidović, Mirjana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Praćenje hemijskih i fizičkih parametara biljke Cannabis sativa L. i njenih preparata značajnih za forenzičku analizu Mirjana M.Dragoljić Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2021
Značaj ekspresije medijatora inflamacije kod holesteatoma srednjeg uha Vranješ, Dalibor Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Ispitivanje termičkog dejstva mašinskih rotirajućih instrumenata na kost Đukić, Igor Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Postresekcioni histološki status kao prognostički faktor relapsa bolesti kod invazivnog adenokarcinoma pluća Grbić, Kemal Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2020
Efekat izokinetičkog vježbanja na funkcionalni status pacijenata nakon ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta Dragičević - Cvjetković, Dragana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Uticaj primjene metoda učenja na motivaciju postignuća učenika i njihovo vrednovanje nastave Kević-Zrnić, Snježana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Nanočestice zlata u sastavu polimetilmetakrilatnih proteza kao preventivna mjera od nastanka oralnih infekcija Adamović, Tijana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2020
ZNAČENJSKI POTENCIJAL SLOŽENIH PRIDJEVA U ENGLESKOM JEZIKU Nevena Vučen Papić Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2020
Prognostički značaj morfoloških karakteristika i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice Gajanin, Živorad Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2020
УТИЦАЈ КРЕАТИВНОГ РАЧУНОВОДСТВА НА КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАВАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ РАЈКОВИЋ, Синиша Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Turistička valorizacija razvojnih potencijala Banje Slatine Saša Milinković Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2020
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКА И КРИТИЧКА МИСАО НИКОЛЕ КОЉЕВИЋА Марић Андреја Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2020
Marketing destinacije u funkciji strategije brendiranja opština i gradova Miloš Šipragić Univerzitet u Banjoj Luci  -  2020
Политика и ефекти девизног курса у транзиционим земљама Владо Вујанић Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Далматинска епархија Српске православне цркве (1945-1991) Црномарковић, Милош Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Profili ličnosti, sklonost prema samohendikepiranju i percepcija socijalne podrške zavisnika o heroinu kao prediktori istrajnosti u liječenju Mujčinović, Nermana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Motivacija gluhih i teško nagluhih uĉenika za uĉenje i akademska postignuća Povlakić Hadziefendić, Meliha Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Vaspitno-obrazovni efekti analize književnog lika u individualizovanoj razrednoj nastavi književnosti Laketić, Mira Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020