• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.RS
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  124 Number of all theses in local repository:  124 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
КРЕИРАЊЕ КРЕДИТНЕ ПОЛИТИКЕ БАНАКА У ФУНКЦИЈИ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Предраг Ћурић Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
Oбразовно-васпитни ефекти рецепције књижевног текста у развијајућој настави на млађем школском узрасту ученика Драгић, Желимир Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Specijalizovana neuronska mreža za klasifikaciju i segmentaciju aero-snimaka Ševo, Igor Univerzitet u Banjoj Luci  -  Elektrotehnički fakultet 2020
Педагошке и методолошке вриједности студије случаја у истраживању квалитета универзитетске наставе Партало, Драган Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Recepcija inkluzivnosti osnovne škole i osposobljenost učenika za cjeloživotno učenje. Džafić, Mustafa Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Obrada signala senzora autonomnih vozila korišćenjem vještačkih neuronskih mreža Lekić, Vladimir Univerzitet u Banjoj Luci  -  Elektrotehnički fakultet 2020
Sistem za nadzor računarske infrastrukture kao servisa Savić, Mihajlo Univerzitet u Banjoj Luci  -  Elektrotehnički fakultet 2020
Реорганизација пословних система у функцији побољшања пословања јавних предузећа Мустафић, Амела Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Интерна ревизија као фактор унапређења квалитета корпоративног управљања Лукић, Љубиша Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Nacionalno-politički razvoj Bosne i Hercegovine u posljednjem vijeku turske vladavine (1800-1878) Teinović, Bratislav Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Specifičnosti psihičkog funkcionisаnjа osobа sа tjelesnim oštećenjem/invаliditetom Đurić, Dijana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2019
Улога социјалног капитала у изградњи савремених друштвених мрежа Биљана Ковачевић Univerzitet u Banjoj Luci  -  2019
ULAGANJE U KREDITNE DERIVATE S CILJEM SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA NA TRŽIŠTU U RAZVOJU GRUJIĆ, Miloš Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Strane direktne investicije kao faktor privrednog razvoja zemlje domaćina Mirković, Spasenija Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
Трансферне цијене као детерминанта финансијског и пореског положаја повезаних правних лица Танасић Ж. Љиљана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
KARAKTERIZACIJA I PRIMJENA LETEĆEG PEPELA U GRAĐEVINARSTVU I ZA SINTEZU ZEOLITA ZA ADSORPCIJU AMONIJUM JONA IZ VODE DRLJAČA, Dijana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Tehnološki fakultet 2020
СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ДЕВИЗНИМ РЕЗЕРВАМА МАЛЕ И ОТВОРЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ У УСЛОВИМА КРИЗЕ Шоја, Тијана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ДЕВИЗНИМ РЕЗЕРВАМА МАЛЕ И ОТВОРЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ У УСЛОВИМА КРИЗЕ Шоја, Тијана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
Karakterizacija germplazme kruške (Pyrus communis L.) u Bosni i Hercegovini Kajkut Zeljković, Mirela Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2019
Značaj primjene inhibitora angiogeneze u liječenju metastatskog kolorektalnog karcinoma Jungić, Saša Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2019
Uticaj hijaluronske kiseline na zarastanje postekstrakcionih rana kod osoba oboljelih od diabetes mellitusa tip 2 Marin, Saša Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2019
МОДЕЛ ДЕТЕРМИНАЦИЈЕ СУБЈЕКТИВНИХ И ОБЈЕКТИВНИХ ФАКТОРА ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ Terzić Saudin Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
ПРИМЈЕНА ФАКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ И ВИШЕСТРУКОГ ЛИНЕАРНОГ РЕГРЕСИОНОГ МОДЕЛА У ВАЛОРИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СПАСОЈЕВИЋ Борис Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
УТИЦАЈ ПОЛИТИКА ПОДРШКЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА НА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА Јадранка Петровић Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2018
Утицај инжењерскогеолошких својстава дурмиторског флиша на геотехничке услове изградње објеката Голијанин, Александар Univerzitet u Banjoj Luci  -  Rudarski fakultet 2019