• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.RS
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  150 Number of all theses in local repository:  150 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Praćenje hemijskih i fizičkih parametara biljke Cannabis sativa L. i njenih preparata značajnih za forenzičku analizu Mirjana M.Dragoljić Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2021
Značaj ekspresije medijatora inflamacije kod holesteatoma srednjeg uha Vranješ, Dalibor Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Ispitivanje termičkog dejstva mašinskih rotirajućih instrumenata na kost Đukić, Igor Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Postresekcioni histološki status kao prognostički faktor relapsa bolesti kod invazivnog adenokarcinoma pluća Grbić, Kemal Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2020
Efekat izokinetičkog vježbanja na funkcionalni status pacijenata nakon ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta Dragičević - Cvjetković, Dragana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Uticaj primjene metoda učenja na motivaciju postignuća učenika i njihovo vrednovanje nastave Kević-Zrnić, Snježana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Nanočestice zlata u sastavu polimetilmetakrilatnih proteza kao preventivna mjera od nastanka oralnih infekcija Adamović, Tijana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2020
ZNAČENJSKI POTENCIJAL SLOŽENIH PRIDJEVA U ENGLESKOM JEZIKU Nevena Vučen Papić Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2020
Prognostički značaj morfoloških karakteristika i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice Gajanin, Živorad Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2020
УТИЦАЈ КРЕАТИВНОГ РАЧУНОВОДСТВА НА КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАВАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ РАЈКОВИЋ, Синиша Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Turistička valorizacija razvojnih potencijala Banje Slatine Saša Milinković Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2020
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКА И КРИТИЧКА МИСАО НИКОЛЕ КОЉЕВИЋА Марић Андреја Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2020
Marketing destinacije u funkciji strategije brendiranja opština i gradova Miloš Šipragić Univerzitet u Banjoj Luci  -  2020
Политика и ефекти девизног курса у транзиционим земљама Владо Вујанић Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Далматинска епархија Српске православне цркве (1945-1991) Црномарковић, Милош Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Profili ličnosti, sklonost prema samohendikepiranju i percepcija socijalne podrške zavisnika o heroinu kao prediktori istrajnosti u liječenju Mujčinović, Nermana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Motivacija gluhih i teško nagluhih uĉenika za uĉenje i akademska postignuća Povlakić Hadziefendić, Meliha Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Vaspitno-obrazovni efekti analize književnog lika u individualizovanoj razrednoj nastavi književnosti Laketić, Mira Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ЕКОНОМСКОГ РАСТА НА СЕКТОР ТУРИЗМА: - Претпоставке за стратешко планирање у сектору- Наранчић-Јовељић, Бранислава Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Biohemijsko-hematološki i molekularni parametri u dijagnostici reumatoidnog artritisa Biljana Klementa Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2020
Утицај дигиталне глобализације на маркетинг мега догађаја Тркуља, Милош Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
POVEĆANJE FLEKSIBILNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA OPTIMIZACIJOM LANACA SNABDIJEVANJA Dragić, Miroslav Univerzitet u Banjoj Luci  -  Mašinski fakultet 2020
OPTIMIZACIJA MODELA UPRAVLJANJA SISTEMOM BEZBJEDNOSTI NA RADU U PROIZVODNOM SISTEMU Vranješ, Biljana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Mašinski fakultet 2020
Фенотипска и генотипска карактеризација босанског оштродлаког гонича-барака Никитовић, Јелена Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2020
Nezaposlenost i politika zapošljavanja u Republici Srpskoj Draško Gajić Univerzitet u Banjoj Luci  -  Fakultet političkih nauka 2020