• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.RS
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  231 Number of all theses in local repository:  231 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
UTICAJ SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMJENE NA EKONOMSKI RAST BOSNE I HERCEGOVINE Ibrahimbegović Maja Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
MODELIRANJE POLITIKA OPOREZIVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI U FUNKCIJI PRIVLAČENJA DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA Vidović Milica Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
Механизам флокулације лимонита дјеловањем површински активних једињења, натријум олеата и полиакриламида Танкосић, Љиљана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Rudarski fakultet 2022
Modeliranje oscilovanja stijenske mase pri miniranju u funkciji zaštite objekata Figun, Ljubica Univerzitet u Banjoj Luci  -  Rudarski fakultet 2022
Kompleksno izučavanje otpora kopanja za primjenu BTO sistema u uslovima čvrstih stijena na površinskim kopovima Trivan, Jelena Univerzitet u Banjoj Luci  -  Rudarski fakultet 2021
Kompleksno izučavanje otpora kopanja za primjenu BTO sistema u uslovima čvrstih stijena na površinskim kopovima Trivan, Jelena Univerzitet u Banjoj Luci  -  Rudarski fakultet 2021
BEZBJEDNOST IZOLACIONIH APARATA PRI EKSPANZIJI KOMPRIMOVANOG MEDICINSKOG VAZDUHA Majstorović, Aleksandar Univerzitet u Banjoj Luci  -  Mašinski fakultet 2022
Karakterizacija tufova sa lokaliteta Republike Srpske i mogućnost njihove aplikacije Bodroža,Darko Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2022
Југословени, Шпански грађански рат и ратна емиграција Вуклиш, Владан Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2022
STOHASTIČKO-AKTUARSKI PRISTUP REFORMI I OPTIMIZACIJI PENZIONOG SISTEMA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Bojić, Božana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
Određivanje specija arsena u morskim plodovima metodom ETAAS uz upotrebu različitih matriks modifikatora Tahirović,Dinaida Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2022
UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU KAO PRIMARNA DETERMINANTA BONITETA BANKE Kondić, Srđan Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
Бактерије као патогени стрних жита у Србији Кнежевић, Татјана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2022
Значај ELISA. Immunoblot теста, хемокина CXCL13 и Real - time PCR у дијагностици лајмске неуроборелиозе Рогановић, Татјана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Evaluacija programa obučavanja alpskog skijanja na osnovu antropoloških karakteristika Božić, Igor Univerzitet u Banjoj Luci  -  Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2022
Значај ELISA, Immunoblot теста, хемокина CXCL13 и Real - time PCR у дијагностици лајмске неуроборелиозе Рогановић, Татјана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Сценски покрет - историјат и улога у образовању глумца Агостини, Рената Univerzitet u Banjoj Luci  -  Akademija umjetnosti 2022
Evaluacija programa obučavanja alpskog skijanja na osnovu antropoloških karakteristika Božić, Igor Univerzitet u Banjoj Luci  -  Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2022
Pouzdanost skraćenog protokola magnetne rezonance u dijagnostici lezija u dojci Roganović, Dragana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Antiagregacijska i antikoagulacijska terapija u tretmanu trombofilije u trudnoći Mešić - Đogić, Larisa Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Uloga matriks metaloproteinaza 2 i 9 i tkivnih inhibitora matriks metaloproteinaza 1 i 2 kod djece sa ventrikularnim septalnim defektom Marić, Nina Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Citogenetička analiza uticaja koncentracije aktivnosti radona u vodi na meristemske ćelije luka(Allium cepa L.) Adrović,Jasmin Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2021
STRATEŠKA ULOGA UNIVERZITETA U RAZVOJU EKONOMIJE ZNANJA SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU Trišić, Ozren Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U FUNKCIJI STRATEŠKOG MENADŽMENTA : NOVI SINERGETSKO - HOLISTIČKI MODEL Kenjić, Vanja Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
Историја здравства у Босанској Крајини (1918–1941) Стојнић, Бојан Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2022