• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.RS
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  202 Number of all theses in local repository:  202 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
UTICAJ PRIMJENE ELEKTRONSKE UPRAVE NA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI Mameledžija Demir, Ismeta Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
MODEL UPRAVLJANJA GRUPAMA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA PERFORMANSI ORGANIZACIJE JAVNOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI Matijašević, Nikola Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
Моделирање параметара продуктивности у функцији високоинтензивне производње пшенице (Triticum aestivum L.) у Семберији Тривковић, Стеван Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2022
MONETARNA KONVERGENCIJA I FISKALNA STABILNOST EVROPSKE UNIJE PETROVIĆ, Dragan Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE I FISKALNA STABILNOST ZEMALJA ČLANICA GOJKOVIĆ, Biljana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
Inverzni spektralni problemi Šturm-Liuvilovog tipa sa konstantnim kašnjenjem Đurić Nebojša Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2022
Компаративна анализа метафора у економском дискурсу српских и британских новинских чланака Богдановић Милица Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2021
Утицај идентитета ега на усвајање енглеског као страног језика при примени комуникацијског приступа у настави са старијим адолесцентима Светлана Митић Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2022
Ironija u djelima Giuseppea Barettija Mirela Boloban Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2021
Značaj lokalne produkcije imunoglobulina E na enterotoksin staphylococcus aureus - a u patofiziologiji hroničnog rinosinuzitisa s nosnosinusnom polipozom Aleksić, Aleksandra Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Uticaj terapije insulinskom pumpom na pojavu i karakteritike hipoglikemijskih epizoda u pacijenata sa tipom 1 dijabetesa : analiza odgovora kontraregulatornih hormona Vuković, Blaženko J. Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Stepen raširenosti i relevantni prediktori prisustva droga u populaciji adolescenata u Republici Srpkoj Danelišen, Tibor D. Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Distribucija opterećenja u modelima implantatno nošenih akrilatnih nadoknada Radulović, Aleksandra Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
МИКРОЕКОНОМСКА ОПТИМИЗАЦИЈА ИНТЕРТЕМПОРАЛНОГ ИЗБОРА ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА ТОМАШ, Далибор Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
УТИЦАЈ СЛОБОДНИХ ЗОНА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ Марјанац, Дражен Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
УТИЦАЈ СЛОБОДНИХ ЗОНА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ Марјанац, Дражен Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2022
Uticaj terapije insulinskim senzitajzerima na metabolički i hormonski profil žena sa sindromom policističnih jajnika Soldat - Stanković, Valentina Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Značaj perfuzione scintigrafije miokarda sa 99m Tc - mibi u prognozi koronarne bolesti kod bolesnika sa diabetes mellitusom tip 2 Stanković, Siniša Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Značaj neoadjuvantne terapije antraciklinima i taksanima u regresiji uznapredovalog karcinoma dojke Balta, Edina Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Biokompatibilnost titanijumskih DS klipseva i stvaranje athezija nakon laparaskopske apendektomije na animalnom modelu Bajrić, Amela Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2022
Citogenetička analiza uticaja koncentracije aktivnosti radona u vodi na meristemske ćelije luka (Allium cepa L.) Jasmin Adrović Univerzitet u Banjoj Luci  -  2021
Uticaj operacije katarakte na intraokularni pritisak i biometrijske parametre oka kod oboljelih od glaukoma Markić, Bojana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Korelacija kvalitativnog alfa - 1 mikroglobulina, vrijednosti interleukina 6 te cervikometrije i cervikalne infekcije kod trudnica sa simptomima prijevremenog poroda Cerić - Banićević, Arnela Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Forenzički aspekti strijelne rane nanesene djelovanjem projektila ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja Gradaščević, Anisa Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
OPTIMIZACIJA RADA PILOT BILJNOG UREĐAJA KOD OBRADE OTPADNIH VODA RAZLIČITOG STEPENA BIORAZGRADIVOSTI Toromanović, Merima Univerzitet u Banjoj Luci  -  Tehnološki fakultet 2021