• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.RS
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  182 Number of all theses in local repository:  182 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Citogenetička analiza uticaja koncentracije aktivnosti radona u vodi na meristemske ćelije luka (Allium cepa L.) Jasmin Adrović Univerzitet u Banjoj Luci  -  2021
Uticaj operacije katarakte na intraokularni pritisak i biometrijske parametre oka kod oboljelih od glaukoma Markić, Bojana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Korelacija kvalitativnog alfa - 1 mikroglobulina, vrijednosti interleukina 6 te cervikometrije i cervikalne infekcije kod trudnica sa simptomima prijevremenog poroda Cerić - Banićević, Arnela Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Forenzički aspekti strijelne rane nanesene djelovanjem projektila ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja Gradaščević, Anisa Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
OPTIMIZACIJA RADA PILOT BILJNOG UREĐAJA KOD OBRADE OTPADNIH VODA RAZLIČITOG STEPENA BIORAZGRADIVOSTI Toromanović, Merima Univerzitet u Banjoj Luci  -  Tehnološki fakultet 2021
Uticaj ekstrakorporalne i endokorporalne litotripsije kamenaca proksimalne trećine uretera na oštećenje funkcije bubrega Kovačević - Prstojević, Jelena Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
PRIRAST JELE (Abies alba Mill.) NA PLANINI BORJA Goran Jovic Univerzitet u Banjoj Luci  -  Šumarski fakultet 2020
Turistička valorizacija razvojnih potencijala Banje Slatina Milinković Saša Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2020
РАЗВОЈ МОДЕЛА РАНОГ УПОЗОРЕЊА КАО ПРЕДУСЛОВ ЕФИКАСНЕ СТЕЧАЈНЕ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ Бошнјак, Мирко Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2021
РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ У ТРАНЗИЦИОНИМ ЗЕМЉАМА БАШИЋ, Славица Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2021
Angažovanost učenika i nastavikau nastavi i interpersonalni odnosi Trumić, Refik Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2021
Родитељски приступ васпитању и процена стидљивости предшколског детета Павлов, Србислава Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2021
Утицај вербалних, аудитивних и визуелних подстицаја на когнитивна и естетска постигнућа у настави ликовне културе Попадић, Марко Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2021
Socio-komunikacijske kompetencije u profesionalnom razvoju vaspitaĉa djece predškolskog uzrasta Jusufović, Naira Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2021
Obrazovno-vaspitni efekti istraživačkog rada učenika u nastavi Moje okoline Brkić, Almina Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2021
МОДЕЛ ПРОЦЈЕНЕ КВАЛИТЕТА ФИНАСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА И АНАЛИЗА ДОСЉЕДНОСТИ ПРИМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА Пиралић, Амела Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2021
Nivo fizičke aktivnosti i tjelesna kompozicija kao faktori rizika nastanka poremećaja ishrane, depresivnosti, anksioznosti i stresa kod studentica Univerziteta u Banjoj Luci Pilipović - Spasojević, Olivera Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Genotipske specifičnosti u organogenezi reproduktivnih organa trešnje (Prunus avium L.) Marinković, Dejan Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2021
Dozimetrijska verifikacija kliničkog sistema za planiranje radioterapije Kolarević, Goran Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Procjena kardiovaskularnog rizika u bolesnika sa transplantiranim bubregom Halilčević - Terzić, Alma Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Sferne aberacije višeg reda kod bifokalnih i trifokalnih difraktivnih intraokularnih sočiva mjerenih pomoću dvije nezavisne metode Kozomara, Bojan Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Značaj markera hronične inflamacije niskog stepena u detekciji subkliničke ateroskleroze kod oboljelih od dijabetes melitusa tipa 2 Malešević, Gabrijela Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021
Кинеска јавна дипломатија и концепт меке моћи:студија случаја Босне и Херцеговине Љиљана Стевић Fakultet političkih nauka 2021
Kvalitet ploda kruške gajene na obronačnom pseudogleju na podlozi dunje i sijancu divlje kruške Stanivuković Sanda Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2021
Značaj biološkog tipa karcinoma dojke u proceni odabira optimalne hirurške tehnike Guzijan, Aleksandar Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2021