• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.RS
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  26 Number of all theses in local repository:  26 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj probiotika na metabolizam sulfasalazina u oboljelih od inflamatorne bolesti crijeva Stojaković, Nataša Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2017
Urbomorfološka i tipološka struktura gradskih centralnih jezgara i njihova uloga u razvoju i formiranju primorskih gradova i naselja Crne Gore Mladen Đurović Univerzitet u Banjoj Luci  -  Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 2016
Emocionalna inteligencija kao prediktor sportskog uspjeha i zadovoljstva bavljenja sportom Duško Lepir Univerzitet u Banjoj Luci  -  Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2016
Relacije različitih modela hoda uz nagib sa funkcionalnim sposobnostima i morfološkim karakteristikama Željko Vukić Univerzitet u Banjoj Luci  -  Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2016
Javno-privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument finansiranja javnih potreba Željana Jovičić Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2017
Uticaj investicija Evropske unije na razvoj Zapadnog Balkana Erić, Ognjen Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2016
Procjena kvaliteta života kod bolesnika sa centralnim, perifernim i mješovitim tipom hroničnog neuropatskog bola Vukojević, Zoran Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2017
Didaktička utemeljenost misaonih aktivnosti učenika i funkcije nastavnika u pripremanju i izvođenju srednjoškolske nastave Ćaro, Amer Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2016
Stručno usavršavanje nastavnika i obrazovno-vaspitna postignuća učenika srednje škole Ivanek, Perica Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2016
Vidna oštrina i rezidualna refrakcija nakon implantacije iris-fiksirajućih fakičnih sočiva kod miopije Ahmedbegović Pjano, Melisa Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2016
Политичке и културне везе Срба Карловачке Митрополије и Босне и Херцеговине (1896–1914) Шовљаков, Мара Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2017
Nastava i učenje gramatike italijanskog kao stranog jezika u formalnom obrazovanju Luburić, Gordana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2016
Leksika italijanskog porijekla u zaostavštini Petra I Petrovića, Petra II Petrovića i Stefana Mitrova Ljubiše Brajičić, Cvijeta Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2016
Наративни поступци Петера Хандкеа Крстановић, Анђелка Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filološki fakultet 2016
Ekonomičnost proizvodnje pilećeg mesa u zavisnosti od hibrida i duţine tova pilića Salihbašić, Edin Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2017
Socijalna podrška i prihvaćenost djece bez roditeljskog staranja Salihović, Renata Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2017
Istraživanje termičke stabilnosti i habanja pužnih prenosnika Miltenović, Đorđe Univerzitet u Banjoj Luci  -  Mašinski fakultet 2017
Adaptivno-prediktivni kontroler na bazi neuralnih mreža Kosić, Dino Univerzitet u Banjoj Luci  -  Elektrotehnički fakultet 2017
Извршна власт у државама насталим распадом Југославије Пилиповић, Милан Univerzitet u Banjoj Luci  -  Pravni fakultet 2016
Optimizacija vremena odziva industrijskih komunikacionih mreža Knežić, Mladen Univerzitet u Banjoj Luci  -  Elektrotehnički fakultet 2017
Modeliranje fizičko-mehaničkih svojstava betona ojačanog vlaknima sa primjenom u konstrukcijama Grujić, Bojana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 2016
Faktori rizika za nastanak infekcija operativnog mjesta na hirurškim klinikama univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Stanić, Slobodan Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2016
Uticaj ksilitola na nivo Streptococcus Mutansa u djece sa smanjenom koncentracijom vitamina D u serumu Sukara, Slava Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2016
Заштита права жига у домаћем и праву Европске уније Чизмовић, Милица Univerzitet u Banjoj Luci  -  Pravni fakultet 2016
Specijacija i ekstrakcija teških metala iz zemljišta sjeverozapada Republike Srpske različitim hemijskim metodama Mihajlović, Dijana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2017