• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.RS
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  115 Number of all theses in local repository:  115 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Nacionalno-politički razvoj Bosne i Hercegovine u posljednjem vijeku turske vladavine (1800-1878) Teinović, Bratislav Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2020
Specifičnosti psihičkog funkcionisаnjа osobа sа tjelesnim oštećenjem/invаliditetom Đurić, Dijana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2019
Улога социјалног капитала у изградњи савремених друштвених мрежа Биљана Ковачевић Univerzitet u Banjoj Luci  -  2019
ULAGANJE U KREDITNE DERIVATE S CILJEM SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA NA TRŽIŠTU U RAZVOJU GRUJIĆ, Miloš Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2020
Strane direktne investicije kao faktor privrednog razvoja zemlje domaćina Mirković, Spasenija Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
Трансферне цијене као детерминанта финансијског и пореског положаја повезаних правних лица Танасић Ж. Љиљана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
KARAKTERIZACIJA I PRIMJENA LETEĆEG PEPELA U GRAĐEVINARSTVU I ZA SINTEZU ZEOLITA ZA ADSORPCIJU AMONIJUM JONA IZ VODE DRLJAČA, Dijana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Tehnološki fakultet 2020
СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ДЕВИЗНИМ РЕЗЕРВАМА МАЛЕ И ОТВОРЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ У УСЛОВИМА КРИЗЕ Шоја, Тијана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ДЕВИЗНИМ РЕЗЕРВАМА МАЛЕ И ОТВОРЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ У УСЛОВИМА КРИЗЕ Шоја, Тијана Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
Karakterizacija germplazme kruške (Pyrus communis L.) u Bosni i Hercegovini Kajkut Zeljković, Mirela Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2019
Značaj primjene inhibitora angiogeneze u liječenju metastatskog kolorektalnog karcinoma Jungić, Saša Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2019
Uticaj hijaluronske kiseline na zarastanje postekstrakcionih rana kod osoba oboljelih od diabetes mellitusa tip 2 Marin, Saša Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2019
МОДЕЛ ДЕТЕРМИНАЦИЈЕ СУБЈЕКТИВНИХ И ОБЈЕКТИВНИХ ФАКТОРА ПОРЕСКЕ ЕВАЗИЈЕ Terzić Saudin Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
ПРИМЈЕНА ФАКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ И ВИШЕСТРУКОГ ЛИНЕАРНОГ РЕГРЕСИОНОГ МОДЕЛА У ВАЛОРИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СПАСОЈЕВИЋ Борис Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2019
УТИЦАЈ ПОЛИТИКА ПОДРШКЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА НА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА Јадранка Петровић Univerzitet u Banjoj Luci  -  Ekonomski fakultet 2018
Утицај инжењерскогеолошких својстава дурмиторског флиша на геотехничке услове изградње објеката Голијанин, Александар Univerzitet u Banjoj Luci  -  Rudarski fakultet 2019
Adaptivni sistem za detekciju DDoS napada u računarskim mrežama Joldžić, Ognjen Univerzitet u Banjoj Luci  -  Elektrotehnički fakultet 2017
Архитектура, живописи и иконопис Источне Херцеговине у XVI и XVII вијеку Нина Лојовић Милинић Univerzitet u Banjoj Luci  -  Akademija umjetnosti 2019
Okvir za modelovanje informacija neophodnih za arhitektonsko projektovanje zasnovano na konceptima životnog ciklusa objekta Marina Nikolić Topalović Univerzitet u Banjoj Luci  -  Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 2018
Биоеколошка проучавања мољца парадајза Tuta absoluta (Meyrick,1917)(Lepidoptera,Gelechiidae)на подручју Републике Српске Ђурић Зорица Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2019
Pedagoška dimenzija univerzitetske nastave i ciljne orijentacije studenata Durmić, Azemina Univerzitet u Banjoj Luci  -  Filozofski fakultet 2019
Rodni potencijal maline (Rubus ideus L.) kao osnova modeliranja intenzivnih tehnologija gajenja Životić Aleksandar Univerzitet u Banjoj Luci  -  Poljoprivredni fakultet 2019
Odbrambeni mehanizmi, mnestičke i emocionalne karakteristike pacijenata sa epilepsijom Kunić, Suljo Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2019
Molekularna dijagnostika varijanti slabijeg oblika antigena D u populaciji davalaca krvi Republike Srpske Guzijan, Gordana Univerzitet u Banjoj Luci  -  Medicinski fakultet 2019
Kvalitativno i kvantitativno određivanje melatonina i mogućih funkcija u prisustvu teških metala u biljnim organima Melissa officinalis L. i Valeriana officinalis L. Elvisa Hodžić Univerzitet u Banjoj Luci  -  Prirodno-­matematički fakultet 2019